Relikty puszczańskie

Wyjątkowe podejście ludzi do opieki i użytkowania Puszczy Białowieskiej sprawiło, że wiele terenów tego wyjątkowego dla przyrodników miejsca w ogóle nie jest zagospodarowana. A tereny, których do dziś w żaden sposób nie tknęła ludzka ręka, wykształciły specyficzny, rzadko spotykany mikroklimat. Mikroklimat starych, niezniekształconych przez cywilizację drzewostanów charakteryzuje się ścisłym powiązaniem z martwym, nie usuwanym przez leśników drewnem, w którego otoczeniu dzięki specyficznym warunkom miały szansę wykształcić się gatunki, zwane reliktami puszczańskimi.

I tak w Puszczy spotkać możemy relikty grzybów – na ponad 3 tysiące gatunków bardzo wiele z nich to wyjątkowe okazy, które nie wykształciłyby się bez określonego, "dzikiego" mikroklimatu. Relikty puszczańskie znajdziemy również wśród owadów, które także rozwijają się na terenach bogatych w starą korę drzewną oraz wśród wątrobowców – na około 54 gatunki wątrobowców zamieszkujących flor puszczańską wiele z nich to także relikty. Ze zmurszałymi drzewami związanych jest też wiele zoogeograficznie ciekawych bezkręgowców. Większość tych niesamowitych gatunków znajdziemy wyłącznie na terenie ścisłego rezerwatu Białowieskiego Parku Narodowego.