Ciekawe pomniki przyrody Puszczy Białowieskiej

W obrębie Puszczy Białowieskiej jest wyznaczone kilkanaście szlaków. Mogą one służyć zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Poniżej znajdziesz ich listę – wciąż uzupełnianą i zawierającą podstawowe, użyteczne informacje.

Białowieski szlak transgraniczny

Ze względu na długość jest to raczej trasa rowerowa. Jest ona wytyczona po stronie polskiej oraz białoruskiej, obydwa odcinki po około 60 km. Oznakowano je kolorem żółtym. Na turystów czeka schludna infrastruktura: drogowskazy, tablice informacyjne, wiaty, pod którymi można się schronić, czy zaopatrzone w stojaki na rowery miejsca przystankowe. Są nawet kioski multimedialne pełniące rolę centrów informacji turystycznej. Trasa oferuje kontakt z niepowtarzalną, piękną przyrodą Puszczy Białowieskiej oraz obejrzenie wielu zabytków.

Hajnówka – Białowieża

Zielony szlak o długości 25 km. Przeprowadzi nas przez Rezerwat Krajobrazowy im. Władysława Szafera, Parking Zwierzyniec oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów. Oprócz zwierząt żyjących w Puszczy, będziemy mogli obejrzeć pochodzące z X-XIII wieku kurhany.

Śladami Powstania Styczniowego (Hajnówka-Orzeszkowo-Hajnówka)

Niebieski szlak o długości 31 km. Można go nazwać obwodnicą Puszczy, gdyż wiedzie jej obrzeżami. Poprowadzi nas przez dolinę rzeki Chwiszczej, gdzie we wsi Orzeszkowo natrafimy na pomnik rozstrzelanych powstańców. Następnie w głębi lasu natrafimy na Dąb Car, 41 metrowego kolosa, dziś już martwego, jednak wciąż stojącego. Jest to jedno z największych drzew Puszczy. Wędrując dalej trafimy jeszcze na trasę kolejki wąskotorowej oraz rezerwat Głęboki Kąt obejmujący bór świerkowy.

Szlak Prawosławnych Świątyń

Bardzo długi, ponad 160 km szlak żółty. Celem jego istnienia jest zapoznanie turysty z kulturą prawosławia. Pozwala obejrzeć drewniane cerkwie, kapliczki, krzyże wotywne i inne obiekty kultu. Oprócz tego szlak oferuje inne atrakcje, np. drewniany dwór Wiewiórskiego z połowy XIX wieku, czy wczesnośredniowieczne grodzisko w Haćkach.

Carski Szlak (Carski Hostineć)

35 km szlak wytyczony na bazie drogi jaką pokonywali rosyjscy carowie i arystokraci wędrujący do Białowieży. Wędrówkę rozpoczynamy od Muzeum Małej Ojczyzny w Studziowdach (dzielnica Bielska Podlaskiego). Później trafiamy m. in. na Cmentarzysko Hrabiniak, gdzie najstarsze groby są datowane na X-XII wiek, pochodzące z X wieku grodzisko Okopy, czy skansen we wsi Nowe Berezowo.

Szlak Walk Partyzanckich

Czerwony szlak o długości 22 km. Początkowo szlak prowadzi nas brzegiem Puszczy. Mamy okazję odwiedzić cudowne źródełko (Krynoczka). Następnie odwiedzimy Rezerwat Przyrody „Lipiny” (stanowiska dębu bezszypułkowego), w rezerwacie Szczekotowo natrafimy na skupiska kurhanów z X-XIII wieku. Przez uroczyska Wilcza Jama oraz Perocichy docieramy do ścieżki dydaktycznej „Pod dębami”. Wędrówkę kończymy w Narewce. W okolicy znajdują się miejsca z niesamowitym widokiem na dolinę rzeki Narewka. Je też warto odwiedzić.